Teneke nereden geliyor?

Bugün, çoğu teneke güneydoğu Asya'dan ve Çin, Endonezya, Peru, Brezilya ve Bolivya gibi ülkelerden geliyor. Teneke, İngiltere ve ABD'de tarihin bir noktasında mayınlı olmasına rağmen, çoğu teneke kuzey yarımkürede önemli bir birikim kalmadığından güney yarımkürede bulunur. Mineraller Eğitim Koalisyonuna göre bu bölgedeki çoğu ülke diğer ülkelerden kalay ithal ediyor.

Kalay oldukça nadir bir mineraldir. ABD Jeolojik Araştırmaları'na göre, kalay, Dünya'nın doğal olarak meydana gelen en bol bulunan 49. maddesidir. Kalay Dünya'nın kayalık kabuğunda, ton kaya başına yaklaşık 2 gram konsantrasyonda bulunur ve kalay oldukça nadirdir.

Kalay, kullanıma hazır yerden çıkmaz. Aksine, Cassiterite adlı bir hammaddeden eritilir. İşlem, mineralin toz haline getirilmesini ve karbon ve kireçtaşı ile ısıtılmasını içerir. Bu işlem sırasında, erimiş teneke yüzeyin altında toplanır ve tekrar soğuduğu ve tekrar katı hale geldiği kalıplara dökülür. Kalay, daha çok sanayi ve imalat sanayinde çeşitli amaçlar için kullanılmak üzere sevk edilen külçeler adı verilen katı bloklar şeklindedir.