Omurgasız Hayvanlar Denir?

Omurgasız Hayvanlar Denir?

Omurgasız hayvanlar omurgasızlar olarak adlandırılır. Bu organizmaların vücut yapılarında omurga ve omurga tabanı yoktur. Bilinen 1 milyondan fazla omurgasız türü vardır.

Omurgasızlar sekiz taksonomik sınıfa ayrılabilir. Aynı zamanda phyla olarak da bilinen bu sınıflandırma grupları arasında cnidarians, porifera, platyhelminth, nematod, echinoderms, yumuşakçalar, eklem bacaklılar ve annelitler bulunur. Bu sınıflandırmaların her birinde organizmaların özelliklerine dayanan alt gruplar vardır. Örneğin, eklem bacaklılar olarak sınıflandırılan hayvanlar ayrıca böcekler, kabuklular ve araknitler gibi alt gruplara ayrılabilir. Heterotroflar olarak, omurgasızlar hem bitkileri hem de diğer hayvanları sürekliliği için tüketirler.