Lityumda kaç tane nötron var?

Lityum'da toplam dört nötron var. Elemanın ayrıca atom sayısı 3 ve atom ağırlığı 6.94'tür. Periyodik tablodaki alkali metal grubunda bulunur ve Li'nin kimyasal sembolü vardır.

Lityum, ayrıca üç proton ve üç elektron içeren gümüş renkli bir elementtir. Herhangi bir elementteki proton ve elektron sayısı, atom numarası ile aynıdır. Bir element içindeki nötronların sayısı, elementlerin yuvarlak atomik kütlesinden protonların sayısını çıkararak bulunabilir. Lityum için yuvarlak atom kütlesi yedidir ve yedi eksi üç, dört nötrona eşittir.