DNA nerede bulunur?

DNA nerede bulunur?

DNA esas olarak çekirdekte bulunur, ancak mitokondri adı verilen diğer hücre yapılarında da bulunabilir. Çekirdeğin çok küçük olması nedeniyle, DNA'nın kromozomlar olarak bilinen demetlere sıkıca paketlenmesi gerekir.

Mitokondri olarak bilinen hücre yapılarında bulunan DNA, hücrenin çalışması için gereken enerjiyi sağlamaktan sorumludur. Birçok organizmada ayrıca üremeye yardımcı olmaktan sorumlu olan DNA setleri vardır. Bunlar seks hücreleri olarak bilinir ve yeni bir organizma yaratılmasına yardımcı olur. İnsanlarda ve diğer birçok hayvanda seks hücreleri, yeni organizmanın hücrelerini oluşturacak iki ayrı DNA grubu oluşturmak üzere birleşir. Bazı organizmalar sadece ana hücrelerden DNA alır.

DNA, nükleotitler denilen parçalardan oluşur. Bu parçalar organizmalarda mevcut hücre yapılarının geri kalanının oluşturulmasından sorumludur. Nükleotidler fosfat grupları, şeker grupları ve bir azot bazından oluşur. Bu nükleotidler birbirine bağlandığında bir DNA teli oluşur. Şeker grupları ve fosfat grupları, tüm DNA zinciri boyunca değişmektedir. Azot bazı, DNA sarmalının tabanıdır ve tüm sarmal boyunca sabit kalır.