Endotermik Bir Reaksiyon Sırasında Ne Olur?

Endotermik reaksiyonlar sırasında, çevre çevreden enerji emilir. Enerji tipik olarak ısı enerjisi şeklinde aktarılır ve reaksiyon karışımının ve çevresinin soğumasına neden olur. Sıcaklıktaki düşüşü tespit etmek için bir termometre kullanılabilir.

Endotermik reaksiyonların örnekleri arasında elektroliz, buz küplerinin erimesi, suyun buharlaşması ve katı tuzların erimesi bulunur. Ekzotermik reaksiyonlar, ısı enerjisini çevre ortamlara aktarır. Sıcaklık değişimi bir termometre kullanılarak da tespit edilebilir. Ekzotermik reaksiyonların yaygın örnekleri, yanma, paslanma demir, nükleer fisyon ve alkaliler ve asitler arasındaki nötralizasyon reaksiyonlarıdır. Hem endotermik hem de ekzotermik reaksiyonlar, entalpide kinetik ve potansiyel enerjilerin toplamı olan farklılıklara neden olur.