Rakunlarda Kuduz Belirtileri Nelerdir?

Rabid rakunları çeşitli belirtiler gösterir; bazıları, yavaşlamak, sıradan bir şekilde yavaş hareket etmek, sıra dışı bir şekilde hareket etmek, sürekli arama yapmak, zorlamak ve tekrarlamak gibi şeyler gibi düzensiz davranışlar sergiler. Aptal kuduzlarla etkilenen hayvanlar, oryantasyon bozukluğu veya karışıklıktan muzdariptir; Gün ışığında görünürler ve sakin ve uyuşuk mizaçları bile benimseyen insanlar arasında olağandışı bir güven sergilerler.

Hayvan uzmanları, her iki kuduz türünde rakunları etkileyen çeşitli söylem belirtileri tespit eder. Ne yazık ki, aptal kuduz öneren semptomlar kurşun zehirlenmesi ve distemper gibi diğer hastalıkların aynısını anında teşhis etmeyi zorlaştırıyor. Daha sık, rakunlar öfkeli kuduz geliştirir. Aptal kuduzların aksine, öfkeli kuduz agresif davranış ve ajitasyon üretir. Öfkeli kuduzlu hayvanlar halüsinasyonlardan muzdariptir ve sıradan nesnelere bakıp havlayabilir veya havayı ıslatabilirler.

Taşıdıkları kuduz türünden bağımsız olarak, kuduz rakunları insanlar ve hayvanlar için tehlike oluşturur. Merkezi sinir sistemini etkileyen kuduz virüsü tükürük bezlerinden geçer. Rakunlar hastalığı yalnızca insanları ya da evcil hayvanları ısırarak iletir; kuduz su, hava veya atık ürünler yoluyla aktarılmaz. Kuduz virüsü, çakallar, yarasalar ve skunklar dahil olmak üzere diğer gece canlılarını da etkiler, rakunlarla aynı semptomları oluşturur.