Eğik Düzlem Nasıl Çalışmayı Kolaylaştırır?

Eğimli bir düzlem, iş için gereken eforu azaltarak, bu eforun sürdürüldüğü mesafeyi artırarak işi kolaylaştırır. Bir yükün kaldırıldığı açı, gereken efor miktarını belirler kaldır onu. Bir yükü düz bir yüke kaldırmak en fazla eforu gerektirir.

Eğik bir düzlem, rampa gibi eğimli bir yüzeydir. Bir nesneyi yukarı itmek için bir rampa kullanmak, doğrudan yukarı kaldırmaktan daha az çaba gerektirir. Bir kişinin yaptığı çalışma miktarı, üzerinde çalıştığı mesafenin yanı sıra, harcadığı çabayı da içerir. İş için formül, işin zor zaman mesafesine eşittir. Birinin doğrudan tepeden bir nesneyi kaldırması veya yukarı itmek için bir rampa kullanıp kullanmaması, görev için gereken işin miktarı aynıdır. Eğimli bir düzlem, eforun oluştuğu mesafeyi artırarak nesneyi kaldırmak için gereken efor miktarını azaltır. Daha yumuşak bir eğime sahip bir rampa kullanıldığında, bir yükün belirli bir noktaya itildiği mesafe artar ve itmek için gereken efor azalır. Konuşma da doğrudur. Daha dik bir rampa ile mesafe daha azdır ancak yükü itmek için gereken efor artar.