Cebir ne zaman icat edildi?

Cebir ne zaman icat edildi?

Cebir, en eski haliyle, ilk kez Babililer tarafından 1700 B.C. Cebir bu süreden önce kullanılmış olabilir, ancak geçmiş kayıtlar eksik. Ancak, erken uygarlıkların kullandığı cebir, günümüzde kullanılmakta olan cebirden çok daha temeldi.

Modern cebirin icadı birkaç yüzyıl sürdü ve uluslararası bir çaba oldu. Cebir, ilk önce yaklaşık 820 A.D.'de Pers matematikçi Muhammed ibn Mūsā-Khwārizm A. tarafından kendi matematik disiplini olarak kuruldu. 16. yüzyılın sonunda, Fransız matematikçi François Viète cebirsel notasyon geliştirmeye başladı ve René Descartes çalışmalarına dayandı. Modern cebir, soyut cebir icadıyla 19. yüzyıla kadar gelişmeye devam etti