Bromin Oda sıcaklığında Gaz mı?

Brom, oda sıcaklığında bir gaz değildir. Oda sıcaklığında sıvı halde bulunur. Aslında, sıvı halde oda sıcaklığında bulunan tek metalik olmayan elementtir.

Bromin, 19 derece Fahrenheit erime noktasına ve 140 derece Fahrenheit kaynama noktasına sahip kimyasal bir elementtir.

Oda sıcaklığı yaklaşık 70 derece Fahrenheit olduğundan, oda sıcaklığı bromun erime ve kaynama noktaları arasındadır ve bromun sıvı halde bulunmasına neden olur. Bu sıcaklıkta, brom hafif şeffaf, kırmızımsı kahverengi bir sıvı olarak bulunur ve tahrişe neden olabilecek dumanlar yayar.