Bir Futbol Sahası Etrafında Kaç Tur Bir Mil Eder?

Bir Futbol Sahası Etrafında Kaç Tur Bir Mil Eder?

Birinin bitiş bölgelerini dikkate aldığını ve futbol sahasının bir tarafını tuttuğunu varsayarsak, alanın yaklaşık beş turu 1 mil olacaktır. Daha doğrusu, 1 mil, alanın tam çevresinde yaklaşık 4.96 tur atmaya eşittir.

Resmi bir Ulusal Futbol Ligi sahası 300 metreye 160 metre ölçer. Her bir uç bölge 30 feet uzunluğundadır ve her bir kenar çizgisi 6 fit genişliğindedir. Bu, toplam 1.064 feet çevre ile sonuçlanır. Bununla birlikte, bir kişi uç bölgeleri veya kenarları alanın bir parçası olarak düşünmüyorsa, çevre yalnızca 920 fit'dir ve bu alanın etrafındaki 5.74 tur 1 mildir.