Yiyecekleri çiğnemek için kaç tane kas kullanılır?

Yiyecekleri çiğnemek için dört kas kullanılır. Bunlar masif, temporal, medial pterygoid ve lateral pterygoiddir. Bu kaslar çiğneme hareketinden, çeneleri yanlara hareket ettirmekten, dişleri taşlamaktan ve hatta konuşmamıza yardımcı olmaktan sorumludur. Ayrıca "çiğneme kasları" olarak da adlandırılırlar.

Çiğneme kasları ayrıca derin ve yüzeysel çiğneme kasları olarak sınıflandırılabilir. Derin kaslar temporal ve derin mastardır. Onlar buna denir çünkü kısmen kemik tarafından gizlenirler. Bu iki kas çiğnendiğinde mandibayı maksillaya doğru çekmeye çalışır.

Mastürbasyonun yüzeysel kasları, lateral pterygoid, medial pterygoid ve yüzeyel masseterdir. Yüzeysel masseter, mandile karşı mandibeti kuvvetle yükseltmekle sorumludur ve medial pterygoid ve lateral pterygoid mandibarı öne çeker.