Sağ Ventrikülün İşlevi Nedir?

Sağ ventrikül, kalpten akciğerlere düşük basınçlı kan pompalar, şarj edilir ve vücudun geri kalanına gönderilmek üzere geri gönderilir. Mayo Clinic’e göre, sağ ventrikül kan alır sağ atriyumdan triküspit kapaktan geçerek kanını pulmoner arterlerden geçirir.

Vücudunuzdaki deojenlenmiş kan, kalbe üstün veya inferior vena kava yoluyla ulaşır ve sağ atriyuma akar. Oradan normal kalp ritminin sistolik fazı sırasında sağ ventriküle doğru hareket eder. Wikipedia'ya göre, sağ ventrikül diyastolik fazda daralır ve hareketsiz oksijenlenmiş kanı pulmoner arterlere pompalar. Bu arterler kanı akciğerlere taşır, burada oksijen alır ve akciğer damarları yoluyla kalbe geri gönderilmeden önce moleküler atık gazları dışarı atar.

Oksijenli kan, yetişkin memeli kalbin sağ ventrikülünden geçmez, bunun yerine kalbin sol tarafındaki yüksek basınçlı sistemden geçerek vücuda sağ atriyuma dönmeden önce vücuda ulaşır. Sağ ve sol ventriküller, taze ve bitkin kanın karışmasını önleyen ve dolaşım sisteminin her iki yarısının işlevini koruyan septum olarak bilinen kalın bir kas duvarı ile ayrılır.