Moleküler Geometride CO2'nin Atom Yarıçapı Nedir?

Ulusal Standartlar ve Teknolojinin Hesaplamalı Kimya Karşılaştırma ve Benchmark Veritabanına göre, her bir oksijen atomunun, bir karbon dioksit C02 molekülündeki merkezi karbon atomundan uzaklığı, 1.1621 angstromdur. Angstromlar, Genellikle çok küçük uzunluklarda yapılan ölçümlerde kullanılır.

Hesaplamalı Kimya Karşılaştırması ve Benchmark Veritabanındaki Nokta grubu bilgileri, karbondioksit molekülünün doğrusal ve santrosimetrik olduğunu gösterir. Karbon - oksijen bağlarının her biri uzunluğu 1.1621 angstromdur. Bir angstrom metrenin on milyarda biridir ve 1.1621 angstrom 116.21 pikometreye eşittir. Nispeten kısa bağ uzunluğu, CO2'nin çift bağ yapısıyla tutarlıdır.