Metalloidlerin Özellikleri Nelerdir?

Metalloids periyodik tablodaki hem metallerin hem de metallerin fiziksel ve kimyasal özelliklerini gösterir. Belirli kimyasallarla reaksiyona girdiğinde metal veya metal olmayan bazı özellikler gösterebilirler.

Metaloidlerin fiziksel özellikleri, metaloid kendisinde herhangi bir değişiklik olmadan gözlemlenebilecek olanlardır. Bu, malzemenin parlaklığını, esnekliğini, iletkenliğini ve rengini içerir. Metaloidler katı yarı iletken malzemelerdir ve maruz kaldıkları elemana göre farklı tepki verirler.

Örneğin, bor, florine maruz kaldığında metal gibi davranırken, sodyum ile metal olmayan bir şekilde hareket eden bir metaloiddir. Yoğunluktaki, kaynama noktalarındaki ve metaloidlerin erime noktalarındaki değişiklikler, dış etkilere verdikleri reaksiyonları büyük ölçüde etkiler.