I. Dünya Savaşı'ndan Sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde İşçi Huzursuzluğuna Ne Sebep Oldu?

Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra emeğin huzursuzluğunun temel nedenleri arasında kötü çalışma koşulları, işçiler arasında gelir eşitsizliği ve işçiler için düşük ücret vardı. dört milyondan fazla insanın işini bırakmasına neden oldu.

Savaştan sonra, birçok yerli Amerikalı işçi durumlarının aşınmasından korkuyordu. Vasıfsız ve yarı vasıflı işçiler, zanaat işçileri ile değiştirildi, böylece işlerini kaybetti. Avrupa'dan gelen göçmenler işgücü piyasasını doyurdu ve bu da daha düşük gelirle sonuçlandı. Bu, Amerikalıların göçün kısıtlanması için çalkalanmasına neden oldu. Popüler Amerikan grevlerinden bazıları arasında kömür madencileri grevi, Boston polisi ve çelik fabrikası grevi vardı.