Temas Gücü örnekleri nelerdir?

Temas Gücü örnekleri nelerdir?

Fizik, bir temas kuvvetinin iki nesne arasında ya da bir nesne ve birbiriyle temas halinde olan bir yüzey arasında etkili bir kuvvet olduğunu öğretir. Yerçekimi ve manyetik çekim bir mesafeden çalıştıkları için temassız kuvvet örnekleridir. İki nesne arasında bir boşluk olsa bile, temassız kuvvetler hala geçerlidir.

Reference.com, temas gücü için yan yana yatan iki kütle örneğini kullanır. Bir kişi nesnelerden birine kuvvet uygularsa, temas gücü ikinci maddenin kütlesiyle orantılıdır.

About.com, kuvvet kavramını Sir Isaac Newton'un üç hareket yasasına bağlar. Newton yerçekimini, kütleye sahip olan cisimler arasında çekici bir kuvvet olarak tanımladı. Einstein'ın genel göreliliği durumunda, yerçekimi kuvvet gerektirmez.

Fizikte kuvvet bir vektörel niceliktir. SI sisteminde, newton kuvvet birimidir, 1 newton, saniye kare kare başına 1 kilograma eşdeğerdir.

Tanımı tam anlamıyla, temas kuvvetleri klasik mekanik uygulamalarında kullanılan bir basitleştirmedir. Modern fizik, Reference.com'a göre Dünya'daki gündelik nesnelerin dokunmadığını, nesnenin yüzeyindeki veya yakınında elektron düzeyinde etkileşime girdiğini öğretiyor.