Rosa Parks'ın Bazı İlgi Alanları ve Hobileri Neydi?

Rosa Parks ailesiyle birlikte kiliseye katılmaktan zevk aldı ve Afrika Metodist Piskoposluk Kilisesi'nde aktif kaldı. Ayrıca evde eğitim gördü ve çeşitli mesleki ve eğitim kursları aldı.

Rosa Parks, büyükbabaların çiftliğinde büyüdü ve bu sayede hobileri ve ilgi alanlarını etkiledi. 11 yaşına kadar okula gitmedi. Jim Crow yasaları nedeniyle okula yürümek zorunda kaldı ve otobüse binemedi. Ortaöğrenimi için Parks laboratuvar okuluna gitti; Bununla birlikte, hasta büyükannesine bakmak için okulu bırakmak zorunda kaldı. Genel olarak, Parks'ın hayatı ailesine ve dinine odaklandı.