Kuzey ve Güney Kore Ne Zaman Ayrıldı?

Kuzey ve Güney Kore Ne Zaman Ayrıldı?

Kuzey ve Güney Kore, II. Dünya Savaşı sonunda Ağustos 1945'te bölündü. Ülke, 38. paralelde, Sovyetler Birliği'nin kuzeyi ve ABD'nin güneyi kontrol etmesini sağlayarak bölündü. . İki bölgenin nasıl birleştirileceği konusundaki gerilimler Kore Savaşı'na yol açacak.

II. Dünya Savaşı'nın sonunda Japonlar, 38. paralelin kuzeyindeki Kore'deki Sovyetler Birliği'ne ve 38. paralelin güneyindeki ABD'ye teslim oldu. Anlaşmanın bir kısmı, Kore'nin yeniden birleşmesine ve bağımsız bir ülke olarak yeniden kurulmasına izin vermekti. Bununla birlikte, komünist Demokratik Halk Cumhuriyeti Kore Cumhuriyeti ve kapitalist Kore Cumhuriyeti 1948'de kuruldu. İkisinin siyasi farklılıkları Kore Savaşı'na yol açtı. 1953'teki savaşın sonunda Demilitarized Zone olarak bilinen tamponu yarattı.