Karasal Gıda Zincirine Bir Örnek Nedir?

Karasal Gıda Zincirine Bir Örnek Nedir?

Karasal bir besin zincirinin bir örneği ot-çekirge-yılan-şahindir. Bir besin zinciri, bir ekosistemdeki farklı türler arasında birbirine bağlı bir dizi beslenme ilişkisidir.

Karasal bir besin zincirinin bir başka örneği bitki-çekirge-akrep-tilkidir. Farklı kara yaşam alanları farklı karasal besin zincirlerinden oluşur. Besin ağındaki farklı seviyelere trofik seviyeler denir ve besin zincirinin altından tepesine enerji ve besin akışını temsil eder. Daha yüksek seviyedeki hayvanlar, daha düşük seviyedeki hayvanları yerler. Ancak, çekirge benzeri yabani otlar bitkileri yerler.

Bitkileri içeren birincil üreticiler gıda ağının altında veya altındadır. Çekirge birincil tüketici örneği iken, akrep ikincil tüketicidir. Tersiyer tüketici olarak adlandırılan şahin, yiyecek ağının en üstündedir.

Bir ekosistemdeki başka bir besin zinciri türü deniz besin zinciri olabilir.