Kalamar nasıl nefes alıyor?

Kalamar nasıl nefes alıyor?

Kalamar, sifonlarından mantolarına su geçirerek nefes alır, vücutlarının üstündeki büyük kas örtüleri, solungaç filamentlerinin iki kümesinin üzerinden geçer, oksijeni emer ve difüzyon yoluyla karbondioksit salgılar. Oksijeni emen kan, memelilerin demir içeren hemoglobininden ziyade bakır bir bileşik, hemosiyanin kullanır. Kan solungaçlara iki branş kalbinden ve başka bir yerde üçte bir oranında pompalanır.

Bakır bazlı kanı nedeniyle kalamar kan kırmızı değil mavidir. Bu kan üç kalp tarafından pompalanır. İki dal kalbi, sağ ventrikülün memeli akciğerlerine kan pompalaması gibi solungaçlara kan pompalar. Üçüncü kalp, sistemik kalp, iki atriyeli solungaçlardan oksijenli kan alır ve tek bir ventrikülden vücudun geri kalanına pompalar.

Kalamarın suları mantolarına çekip tekrar dışarıya itmesi sadece nefes almak için kullanışlı değildir. Aynı zamanda ana itme yöntemidir. Kalamar, kelimenin tam anlamıyla güçlü mantoları tarafından pompalanan su jetlerini kayda değer hızlarda itmek için kullanarak, jetleme olarak bilinen bir hareket yöntemi uygular. Sudan kısa bir süre çıkmak ve avcılardan kaçınmak için havada süzülmek için jeti kullanan kalamar bile var.