Haçlı Seferlerinin Olumsuz Etkileri Neydi?

Haçlı Seferlerinin Olumsuz Etkileri Neydi?

Haçlı Seferlerinin olumsuz etkileri, Hıristiyan ordularının tekrar eden yenilgilerini, masumların katledilmesini ve Konstantinopolis'in yağmalanmasını içeriyordu. Konstantinopolis'in yıkımı, Hristiyanlık'ta Doğu-Batı şizmini düzeltme umudunu yitirdi ve bu olay Bizans İmparatorluğu'nu Osmanlı İmparatorluğu'na karşı savunmasız bıraktı.

İlk Haçlı Seferi sırasındaki katliamlar, Kont Emicho, 1096'daki İlk Haçlı Seferi sırasında Renanya boyunca masum Yahudilerin öldürülmesiyle sonuçlanan bir kampanya başlattığında gerçekleşti. Hristiyan ordular da Kudüs'ü ele geçirme yolunda erkekleri, kadınları ve çocukları yüzlerce katlettiler.

Hristiyan ordular Haçlı Seferleri boyunca sayısız mağlubiyet yaşadı. Örneğin, Fransa Kralı VII. Louis ve Almanya Kralı III. Kudüs'ü işgal eden Haçlılar, Üçüncü Haçlı Seferi'ne neden olan Müslüman cetvel Saladin tarafından ele geçirildi.

Konstantinopolis’in yağmalanması Dördüncü Haçlı Seferi sırasında meydana geldi. Papa III. Masum III, daha sonra Alexius olacak olan Bizanslı Alex III'ü yeğeninin lehine devirdi. Alexius 'un Roma otoritesini Bizans'a dayatma girişimi direnişle karşılandı ve ardından öldürüldü. Haçlılar, kentin fethi ve yağmalanmasıyla sonuçlanan Konstantinopolis'e savaş ilan etti. Kiliseler de yağmalandı ve birçok kişi öldürüldü.