Bizans İmparatorluğu'nun bulunduğu yer neresiydi?

Bizans İmparatorluğu'nun bulunduğu yer neresiydi?

Bizans İmparatorluğu en geniş ölçüde Kuzey Afrika, güney İber Yarımadası, İtalyan Yarımadası, Balkan Yarımadası, Anadolu, Mısır ve Levant'ı içeriyordu. İmparatorluk'un merkezi Konstantinopolis şehriydi. .

Altıncı yüzyılda, A.D., Justinian’a göre, İmparatorluk, yalnızca geleneksel topraklarını değil, aynı zamanda eski Batı Roma İmparatorluğu’nun topraklarını da kontrol ederek, en geniş coğrafi boyutuna ulaştı. Ancak, İslam'ın yedinci yüzyıldaki hızlı yükselişiyle birlikte İmparatorluk, Kuzey Afrika ve Orta Doğu topraklarının tümünü kaybetti. 1000 yılına gelindiğinde, bir miktar kayıp bölgeyi yeniden ele geçirmiş, ancak batı ve doğudaki baskılar karşısında düşüşle karşı karşıya kalmış, nihayetinde yalnızca başkenti ve bazı çevre bölgeleri kontrol etmiştir. 1453 yılında, Türkler Konstantinopolis'i ele geçirdi ve sonunda Bizans İmparatorluğu'nu yendiler.