Bir Koyun Kaç Mide Var?

Koyunların inek gibi diğer ruminantlar gibi dört odacıklı mideleri vardır. Bu mide türü genellikle dört farklı mideden oluştuğu söylenir, ancak aslında dört farklı bölümden oluşan bir midelidir. Dört bölüm rumen, retikulum, omasum ve abomasumdur.

Rumen, midenin en büyük kısmıdır. Koyun yemeğini yuttuktan sonra, yiyecekler işkembe içinde fermente olur. Hayvan, rumen içeriğini yitirir ve tekrar tekrar çiğnenir. Rumenin fermentasyon yetenekleri, hayvanların çoğunun sindiremediği lifli bitkilerde hayatta kalmalarını sağlar. Koyunlar genellikle çimlerde otlanır, ancak bazen dallara ve çalılıklara göz atarlar.