Verileri Bellekten Tutulan Depolama Ortamına Aktarma İşlemi Nedir?

Verileri bellekten bir depolama ortamına aktarma işlemine yazma denir. Bu işlem, bir nesneye kayıt yapabilen ve bu nesnelere kayıt yapabilen herhangi bir bilgi işlem donanımı olan bir depolama aygıtı tarafından yapılır. depolama ortamı.

Bir depolama cihazı bir depolama ortamına yazdığında, çıkış kaynağı olarak işlev görür. Bilgisayarda, bellek, bilgisayar açıldığında işlem yapmak için geçici olarak talimatları ve verileri tutan ana kart yongalarını ifade eder.

Bir depolama ortamı verileri tutan herhangi bir fiziksel malzemedir. Depolama ortamı örnekleri arasında mikrofilm, disketler, CD-ROM'lar, DVD-ROM'lar ve kaset bantları bulunur. Salt okunur dijital video diski olan DVD-ROM, 4.7 ila 17 gigabayt arasında değişen yüksek kapasiteli depolama kapasitesine sahiptir.