Veri Bütünlüğü Testi Nedir?

Veri Bütünlüğü Testi Nedir?

Veri bütünlüğü testi, veritabanı yöneticileri tarafından veritabanlarında veya veri ambarlarında depolanan verilerin doğruluğunu, kalitesini ve işlevselliğini doğrulamak için kullanılan manuel veya otomatik bir işlemi ifade eder. Bu test düzenli olarak yöneticiler tarafından yapılır. saklanan verilerin değişmeden kaldığı ve dosyaların bir veritabanındaki tehlikeye girebilecek sistem tasarımı hatalarını keşfettiği görülmüştür.

Veriler normalde, özellikle eski bir veritabanından yeni bir veritabanı mimarisine geçiş yaparken, değişikliklerden geçer. Yöneticiler, geçiş sırasında değişmeden ve bozulmadan uzak kalmasını sağlamak için verileri test eder. Ayrıca bilgisayar işletim sistemleri ve donanımının farklı sürümleriyle uyumlu olmasını sağlamak için verileri test ederler.

Veri bütünlüğünü test etmek için kullanılabilecek çok sayıda otomatik araç vardır ve bu araçlar genellikle veri tablolarındaki saklanan verilerin düzenlenebilir, kaydedilip silinip silinemeyeceğini kontrol eder. Bu araçlar aynı zamanda belirli bir uygulamadaki verilerin istenildiği gibi çalışıp çalışmadığını da kontrol eder.

Çevik Veri'ye göre, test verilerinin doğruluğu, özellikle büyük veritabanları tutan şirketler için, her işletme için çok önemlidir. Rutin veri kontrolleri yapmazlarsa, sürekli olarak erişilebilir bir veri bankası ve risk sistemi arıza süresi sürdürmeleri gerekir. Bu şirketler genellikle, sistemi iyileştirmek için veritabanlarını öncelikle test eden özel bir veritabanı yöneticileri ekibi kullanır.