Sanayi Devrimi'nin Olumlu ve Olumsuz Etkileri

Endüstri Devrimi daha verimli üretim süreçleri, daha ucuz ürünler, iş fırsatlarında artış ve daha iyi yaşam kalitesi ile sonuçlandı. Öte yandan, Sanayi Devrimi çevre kirliliğini, kötü çalışma koşullarını ve tarımdaki düşüşü teşvik etti.

Sanayi Devrimi'nin Olumlu Etkileri
     Sanayi Devrimi, yeni makine icatlarına ve üretim süreçlerine yol açtı. Bu yeni buluşlar üretimi daha hızlı ve daha ekonomik hale getirdi. Örneğin, montaj hattının icadı, iş bölümü ve uzmanlaşma yoluyla üretimi kolaylaştırmaya yardımcı oldu. Daha verimli üretim süreçleri nedeniyle, endüstriler ekonomik oranda daha fazla ürün üretmeyi başardılar. Bu, ürün fiyatlarında genel bir düşüşle sonuçlandı. Örneğin, üretim işlemlerinin mekanizasyonu 24 saat fabrika çalışmasına ve böylece daha fazla ürünün üretilmesine olanak sağlamıştır.

Endüstri Devrimi döneminde, toplum genel olarak bilgi ve yeniliğe susadı. Ünlü bilim adamları farklı bilimsel alanlarda araştırmalar yaparak yeni bilimsel kanıtlar ve icatlar ile sonuçlandılar. Bu buluşlar bugün hala küçük doğaçlamalarla tıp, bilim ve tarım alanlarında kullanılmaktadır. Örneğin, ampul, X-ışını ve telefonun tümü Endüstri Devrimi sırasında icat edildi. Sanayi Devrimi, yeni icat ve tasarımların önünü açtı. Bu, yeni fabrikaların ve ilgili sanayilerin sayısında artışa yol açtı. Bu nedenle, kentsel alanlarda daha fazla iş fırsatı açıldı.

Daha fazla insan işlere ve iş fırsatlarına erişebildiğinden, genel yaşam kalitesi arttı. Bu bakımdan, toplumun daha geniş nüfusları kaliteli eğitime, modern konutlara, gelişmiş sağlık hizmetlerine ve daha hızlı ulaşım hizmetlerine erişebilir.

Sanayi Devrimi'nin Olumsuz Etkileri
 Kentsel alanlardaki fabrika sayısındaki artış, daha fazla hava, su ve toprak kirliliği ile sonuçlanmıştır. Bu endüstriler çok fazla hükümetin gözetimi olmadan faaliyet gösteriyor ve eylemlerinden sorumlu tutulmuyorlardı. Kirlilik, fabrika çalışanlarını ve genel nüfusu sağlık risklerine maruz bıraktı. Şirketler azaltmaya çalışsalar da, endüstriyel kirlilik modern dünyada hala önemli bir sorundur. Sanayi Devrimi sırasında, fabrikalar ve diğer işverenler, işçi güvenliği ve refahı pahasına daha fazla kar odaklıydı. Bu bağlamda, çalışanların üretim hatlarında ciddi ve önlenebilir kazalara maruz kalmaları nadir görülmedi.

Sanayi Devrimi, insanlar daha iyi iş ararken, kırsal bölgelerden şehirlere toplu göçlere neden oldu. Kırsal kesimdeki işgücü işgücünün azalması, yerel nüfustan gelen gıda talebini sürdüremedi. Bu bağlamda, azaltılmış çiftçilik faaliyetlerinden dolayı çok yıllık bir gıda sıkıntısı yaşandı. İnsanların kırsal alanlardan kentsel alanlara göçü, bazı şehirlerde aşırı emek emeğine neden oldu. Bu tür bir aşırı emek, bazı işverenlere, çalışanlarına düşük ücret ödemelerini sağladı. Ek olarak, işverenler karlarını en üst düzeye çıkarmak için ucuz çocuk işçiliğini kullandılar. Genel nüfus yaşam kalitesinde düzelmeler yaşamasına rağmen, bazı eğitimsiz fabrika işçileri, temiz su gibi temel olanaklara sahip olmayan kalabalık gecekondularda yaşadılar. Bu, zaman zaman sağlıkla ilgili hastalıkların salgınıyla sonuçlandı.