Cheyenne Atları Nasıl Kullandı?

Cheyenne Yerlileri arasında atların ana kullanımı bufaloları avlamaktı. Atların Kuzey Amerika'ya tanıtılması Cheyennes'in sık sık göç etmesine neden oldu.

Cheyenne Kızılderililerinin atları olmadan önce, zor bir görev olan yaya olarak avlanırlardı. Bufalolar onlardan daha hızlı kaçabilir. Pueblo yerlileri İspanyolları topraklarından çıkarmaya zorladıktan sonra, İspanyollar birçok atı geride bıraktı. Pueblo yerlileri atları aldı ve büyük sürüleri yetiştirdi. Onları diğer Kızılderililere sattılar ve atları nasıl kullanacaklarını eğittiler. Kısa bir süre sonra, sade Hintliler atların nasıl kullanılacağını öğrendi. Avlanmanın yanı sıra, atlar da baskınlar ve savaşlar için kullanıldı.