Neden 1763 Kraliyet Bildirgesi Sömürgecileri Öfkeledi?

Sömürgeciler, 1763 Kraliyet Bildirgesi tarafından kızdırıldı, çünkü İngiliz hükümeti onların batı bölgesini keşfetmeye ve genişletmeye çalışmalarını engelliyordu. batıda bulunan alanlar, çünkü doğuda tecrit edildiklerinde onlar üzerinde daha iyi kontrol sağlayabileceklerini düşünüyorlardı.

Kolonistler, İngiliz hükümetinin söylediklerini dinlemekle ilgilenmediler ve oluşturdukları kuralları takip etmek istemediler. İngiliz hükümetinin kontrolü altında olduklarına inanıyorlardı ve hükümetin üzerlerindeki sınırlarını kaybetmelerini istediler. Bunu yapmak için, İngiliz hükümetinden gelen emirlere rağmen, yasaklı bölgelere genişlemeye başladılar. Fransız yerleşimcilerin ve Amerikan yerlilerinin yaşadığı Ohio Vadisi'nden başlayarak, asilere batıya doğru genişlemeye başladılar. Sömürgeciler, büyük vagon ve malzeme konvoyları ile birlikte çalışırlarsa İngiliz ordusu tarafından kontrol edilemeyeceklerine inanıyorlardı. Bu isyan daha fazla genişlemeye ve sömürgecilerin aralarındaki boşluğu ve İngiliz hükümetinin sıkı kontrolünü genişletmesine neden oldu.