Avrupa Aydınlanması Sırasında Salon Neydi?

Avrupa Aydınlanması sırasında bir salon, insanların felsefe, edebiyat ve ilgili konular hakkında konuştuğu bilgili bireylerin bir araya geldiği bir toplantıydı. Fransa'da Aydınlanma döneminde en popüler salonlardı ve 17. ve 18. yüzyıllarda en üst seviyeye ulaştı.

Salonlar, Avrupa'nın geri kalanına yayılmadan önce 16. yüzyılda İtalya'da başladı. Salonun amacı hem fikirleri tartışmak hem de bir kişinin kendi kendini eğitmesini sağlamaktı. Kadınlar tarafından birçok salonda ağırlandı. Fransa'daki önemli salonlardan biri, Paris’teki Rambouillet’in ev sahipliği yaptığı Paris’te bulunan Hôtel de Rambouillet’te ve Le Marais’teki Madeleine de Scudéry’nin salonundaydı.