Truva Savaşı Nasıl Sona Erdi?

Yunanlılar Truva'yı büyük bir tahta at kullanarak mağlup ettikleri zaman Truva Savaşı sona erdi.

Odysseus tahta atı inşa etmiş ve Truva şehir surlarının dışına teslim etmişti. Sinon geride bırakıldı ve geride bıraktığı için Yunanlılara kızdığını iddia etti. Truva vatandaşlarına atın güvende olduğuna dair güvence verdi. Truva atları, atın bir barış teklifi olduğunu düşünerek atı şehre götürürken zaferlerini kutladılar. Geceleri herkes uyurken, Yunan askerleri içi boş attan çıkıp tüm Truva atlarını katlettiler.