Kraliçe Victoria saltanat döneminde ne gibi değişiklikler yaptı?

Yetkileri oldukça kısıtlı olan anayasal bir hükümdar olarak, Kraliçe Victoria, sömürgeciliğe olan etkisini kullanabilir ve zaman zaman özellikle fakirler için olumlu bir değişiklik yapabilirdi. 64 yıllık hükümdarlığı olan ve hükümdarlık tarihindeki en uzun hükümdar olan hükümdar.

Kraliçe Victoria, kendisini ilgilendiren sebepleri teşvik etmek için kayda değer etkisini kullanma eğilimindeydi:

  • Konut Komisyonu ve fakirlere yardım etmek için diğer çabalardan yanaydı.
  • İngiliz emperyalizmini destekledi ve 1876'da Hindistan İmparatoriçesi'ni seçti.
  • 1840’ta İngiliz Kuzey Amerika Yasası’nı imzalayan, orada seçilen hükümetin kurulmasına yol açan Kanada kolonilerine ilgi gösterdi.