Kültürel Değerler Karar Vermeyi Nasıl Etkiler?

Hong Kong Araştırma Bursları Bülteni'ne göre, farklı kültürel geçmişlere sahip insanlar, sırasıyla kararlarını ve kararlarını ve sonraki davranışlarını etkileme potansiyeline sahip farklı beklenti, norm ve değerlere sahiptir Kong Çin. Kültürel değerler ayrıca bir birey için neyin doğru neyin yanlış olduğunu ve durumun nasıl yorumlandığını belirler.

Kültürel değerler, kuşaktan kuşağa, inanç, tutum, anlam ve hiyerarşilerin ortak bir anlayışıyla aktarılır. Bir kararla karşı karşıya kaldıklarında, bireyler uygun hareket tarzını belirlemek için kültürel değerleri kullanır. İnsanlar, ahlakla ilgili kültürel aracılı inançlara uygun bir şekilde karar verme eğilimindedir. Bir kişinin kültürel değerleri dürüstlük ve dürüstlük gibi özellikleri teşvik ederse, o kişinin kültürel değerlerine sahip olanlara kıyasla etik karar alma taktiklerini izlemesi daha olasıdır.

Kültürel değerler karar vermede önemli bir rol oynamasına rağmen, son araştırmalar kültürel normların ve değerlerin davranışı etkileyen tek kriter olmadığını göstermektedir. Durumsal ortam ayrıca kültürel değerlerin ve normların karar alma sürecini ne ölçüde etkilediği üzerinde bir etkiye sahiptir. Ayrıca, insanlar bir proje üzerinde birlikte çalıştıklarında, bireyler grubun temel değerlerini alma eğilimindedir.