Çift Bölünmüş Tamamlayıcı Renkler Nedir?

Çift Bölünmüş Tamamlayıcı Renkler Nedir?

Çift bölmeli tamamlayıcı renkler, renk tekerleğindeki bir çift tamamlayıcı rengin her iki tarafındaki dört renktir. Tamamlayıcı renkler, renk tekerleğinde birbirinin tam karşısındadır.

Çift bölmeli tamamlayıcı renk şemaları, moda endüstrisinde yaygın olarak kullanılır. Bu karmaşık şema hala uyumlu bir şekilde harmanlarken, renkli olarak çok fazla kontrast sağlar. Çift bölünmüş tamamlayıcı bir şema örneği kırmızı, turuncu, yeşil ve mavidir. Bu renk şeması, renk tekeri karşıtları olan tamamlayıcı çift kırmızı-turuncu ve yeşil-mavi'den geliyor. Turuncu ve kırmızı, kırmızı-turuncu tarafının her iki tarafında, yeşil ve mavi ise yeşil-mavinin her iki tarafındadır. Çift bölmeli tamamlayıcı renk şeması dört renk içerdiğinden tetradik şemadır.