İletkenlik Ölçer Ne İçin Kullanılır?

Su bazlı bir çözeltinin elektrik akımı taşıyabildiğini ölçmek için bir iletkenlik ölçer kullanılır. Ayrıca, yüzey suyunun ve toprak örneklerinin tuzluluk düzeylerini ve pH değerini ölçebilir. .

Bir iletkenlik ölçer, bir çözeltiye yerleştirildiğinde elektrik voltajı üretmek için problar kullanır ve ardından milyonda parçalar halinde tamamen çözünmüş katıların miktarını veya litre başına miligram miktarını ölçer. İletkenlik sayaçları zamanında analiz sunar, ancak bunlar çözeltinin sıcaklığına çok bağımlıdır. Ayrıca, özellikle mevcut iyonların sayısını ölçemedikleri için kesin ölçümler yerine daha genel bilgiler sunarlar.