Kahve Asit mi, Baz mı?

Kahve Asit mi, Baz mı?

pH değeri 5 olan siyah kahve asitlidir. Su pH'sının 7 olduğu ve nötr olduğu kabul edilir. 7'den düşük herhangi bir şey asittir, 7'den yüksek herhangi bir şey alkalindir. Muzlar aynı pH değerine sahip 5'tir.

"PH", "potansiyel hidrojen" anlamına gelir ve sıvıların asitlik seviyesini ölçer. PH ölçeğindeki 1 değişimi, bir sıvının 10 kat daha fazla veya daha az asidik olduğu anlamına gelir. Örneğin, sütün pH değeri yaklaşık 6'dır ve pH değeri 7 olan sudan 10 kat daha asidiktir. PH ölçümleri mühendislik, su arıtma, tarım, gıda bilimi ve tıp gibi çeşitli uygulamalarda kullanılır. >