Elektrik Devrelerini Nasıl Test Edebilirsiniz?

Bir elektrik devresini test etmek için iki kablolu bir devre test cihazının her bir kablosunu kabloya veya prize takın. Devre açıksa, test cihazı okuyucu üzerindeki voltajı göstermeli veya yanmalıdır.

Bir elektrik devresini test etmek birkaç önemli nedenden dolayı faydalıdır. Ev sahiplerinin, kablolama üzerinde çalışmaya başlamadan önce bir devrenin gerçekten kapatıldığını bilmelerini sağlayabilir. Ayrıca hatalı kablolama ve kesilmiş devre kesicileri bulmalarına da yardımcı olabilir.

Kablo üzerinde bir devre test cihazı kullanmak için test cihazını doğru voltaj tipine getirin. Test cihazı kablolarından birini kabloya ve diğerini topraklama nesnesine takın. Prizde bir devre test cihazı kullanmak için, test cihazının her bir kablosunu prizlere takın. Devre kesicideki devreyi test etmek için, test cihaz kablolarından birine topraklama nesnesine ve diğerinin kesicinin terminal vidasına dokunun.