Dalga Parçacık Hızını Nasıl Hesaplarsınız?

Siplab'a göre, dalga parçacık hızını hesaplamak için denklem w = c /f'dir. f, kaynağın frekansıdır, c, sesin sabit hızıdır ve v, parçacık hızıdır.

Havadaki sabit c veya ses hızı, saniyede 3 * 10 ^ 8 metredir. F değişkeni, hertz birimindeki saniye başına devirlere dayanır ve bu değişken bir ek veya başka bir kaynak belgede bulunabilir.

c /f denklemini kullanarak dalga boyu olan w değişkenini hesapladıktan sonra, hızı bulun. Örneğin, f 15 megahertz ise, w 20 metredir. Daha sonra parçacık dalgası hızını hesaplamak için, dalga boyunu (20 metre) ve frekansı (15 megahertz) saniyede 300 * 10 ^ 6 metre olacak şekilde yerleştirin.

Onbeş megahertz, frekans hertz cinsinden ölçülür ve megahertz değil, sadece 15 yerine 15 * 10 ^ 6'dır. Bir dalga boyu kilometre cinsinden değil metre cinsinden hesaplanır. Girişim olmadan ve normal koşullar altında, bir dalga parçacığının hızı, ses sabiti hızına eşittir, saniyede 3 x 10 ^ 8 metredir.